Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada

 

Z á p i s

z volební Valné hromady

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, spolek

IČ: 00548693, se sídlem Vladivostocká 1460/10, Praha 10, Vršovice, PSČ: 100 00

 

konané dne 7. října 2019 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Hotelu SLAVIA

 

Přítomni:

delegáti s hlasem rozhodujícím:                    pozváno          83

                                                                       přítomno        74

                          od bodu 6 programu VH      přítomno         75

 

hosté:              pozváni:          6             omluveni:    0          přítomni:        6          

 

Členové představenstva:

Ing. Jiří Huptych, Ing. Josef Mixa, Ing. Ladislav Adamec, RNDr. Ladislav Kňákal, Mgr. Ondřej Tůma, MgA. Jiří Vrba, Jan Stránský, Ing. Josef Šrámek, Daniel Kolman, Ing. Martin Krob, Karel Kopr

a právní poradce SK Slavia Praha JUDr. Vladimír Krejčík

Valnou hromadu, která byla svolána představenstvem spolku v souladu s článkem III odst. 3 stanov spolku zahájil a řídil pan Tomáš Plucha, ředitel SK Slavia Praha a to až do zvolení pracovního předsednictva a předsedajícího valné hromady. Pracovní předsednictvo a předsedající byli zvoleni nadpoloviční většinou delegátů ve složení:

Ing. Jiří Huptych - předsedající, Ing. Josef Mixa, MgA. Jiří Vrba, Tomáš Plucha

Účastníci valné hromady obdrželi při prezentaci:

-          program valné hromady

-          jednací řád

-          volební řád

-          návrh na složení mandátové, návrhové a volební komise

-          kandidátku pro volby členů představenstva a kontrolní komise SK Slavia Praha

-          ekonomické přehledy

 

Delegáti valné hromady schválili:

-          program valné hromady - jednomyslně

-          jednací řád - jednomyslně

-          volební řád - jednomyslně

 

Do mandátové komise byli  jednomyslně zvoleni:

Mgr. Ondřej Tůma, František Hampejs

 

Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni:

Ing. Ladislav Adamec, Ing. Josef Šrámek, Karel Kopr

 

Do volební komise byli jednomyslně zvoleni:

Mgr. František Vorel, Jindřich Riesner, JUDr. Vladimír Krejčík, Martina Krábková, Jan Stránský

 

Zprávu o činnosti SK od poslední valné hromady, konané dne 16.10. 2018 přednesl předseda

SK Slavia Praha Ing. Huptych.

 

Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl ředitel SK Slavia Praha Tomáš Plucha.

Hospodaření spolku v roce 2018 bylo schváleno jednomyslně.

 

Vyznamenání “Za zásluhy o rozvoj SK Slavia Praha“ obdrželi:

Miloslav Beneš, Vladislav Kolář

 

Na valné hromadě v rámci bodu 8 vystoupila se svým příspěvkem jako host starostka Městské části Praha 10 paní Renata Chmelová.

 

V diskuzi vystoupili:

Karel Kopr, Ing. Jiří Huptych ml., Ing. Jiří Huptych, MgA. Jiří Vrba, Stanislav Tichý, Václav Musil

 

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Ondřej Tůma, který přítomné delegáty upozornil na změnu v počtu přítomných delegátů z 74 na 75 před hlasování k bodu 6. Zpráva o výsledku hospodaření v roce 2018.

Valné hromady SK Slavia Praha se zúčastnilo 75 delegátů z pozvaných 83 delegátů, tj. 90 %.

Výsledky voleb do představenstva a kontrolní komise SK Slavia Praha vyhlásil předseda volební komise JUDr. Vladimír Krejčík.

 

Členy představenstva SK Slavia Praha byli s účinností od 7.10.2019 zvoleni:

Ing. Ladislav Adamec,  Michal Blahovec, Ing. Jiří Huptych, Daniel Kolman, RNDr. Ladislav Kňákal,          Ing. Josef Mixa, Petr Pína, Matěj Rázga, Ing. Josef Šrámek, Mgr. Ondřej Tůma, MgA. Jiří Vrba

 

Členy kontrolní komise SK Slavia Praha byli s účinností od 7.10.2019 zvoleni:

Mgr. Petra Freislerová, Ing. Jan Chmelík, Ing. Daniel Piterák

 

Návrh usnesení valné hromady SK Slavia Praha přednesl předseda návrhové komise Ing. Ladislav Adamec. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 Praze, dne 7. října 2019

 

Zapsal: Tomáš Plucha

             ředitel SK Slavia Praha

 
 


Poslední fotografie


Mapa


Archiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Statistiky

Online: 1
Celkem: 50862
Měsíc: 1574
Den: 36